นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์
ศธจ.อ่างทอง

News

Login Form

ตรวจสอบผลคะแนนสอบครูผู้ช่วย ปี 2562

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ

ภาพกิจกรรม

IMAGE
วันศุกร์, 03 เมษายน 2563        วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานการศึกษาเอกชน ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) โดยใช้ Application Zoom Cloud Meeting       Hits 4
Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563         วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประชุมโรงเรียนเอกชนในสังกัด ผ่านระบบ VDO Conference โดยใช้ Application Zoom Cloud Meeting  เพื่อทดสอบและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   Hits 6
Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563       วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓  นางสาววารุณี  พวงสุวรรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นายวิทวัส  เฟื่อง ศิลป์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและร่วมพิธีงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดย นายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธาน    ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง Hits 5
Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประชุมบุคลากรในสังกัดผ่านระบบ VDO Conference เพื่อเป็นการทดสอบระบบ โปรแกรม และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และคณะอนุกรรมการ (อ.กศจ.) หรือการประชุมชี้แจงอื่น ๆ ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอ่างทอง หลังจากทดสอบแล้วผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีที่จะต้องปรับปรุงในบางเรื่องเพื่อให้พร้อมรองรับสถานการณ์ต่อไป Hits 7
Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 24 มีนาคม 2563 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง โดย นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานชั้นล่าง มีเจ้าหน้าที่บริการตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย และจัดเตรียมแอลกอฮอลล์เจลบริการแก่บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันและหยุดยั้งไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID -๑๙)   Hits 6
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2563        วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง     ให้การต้อนรับนายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค  ๑ ได้มาประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 12
Read More...

ข้อมูลสถานศึกษา