นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์
ศธจ.อ่างทอง

News

Login Form

ตรวจสอบผลคะแนนสอบครูผู้ช่วย ปี 2562

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ

ภาพกิจกรรม

IMAGE
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวัฒนชัย พันธุ์พร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน พิจารณาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดย นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 9
Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวัฒนชัย พันธุ์พร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน พิจารณาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดย นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 8
Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562      วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายลิขิต ทองนาท ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณากลั่นกรองย้ายผู้บริหาร การเลื่อนวิทยฐานะ การเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ โดย นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 17
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ นาคพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562" โดย นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง Hits 7
Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ นาคพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้บัญชีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน 3 อัตรา พร้อมกล่าวโอวาทให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งมีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ก่อนไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   Hits 36
Read More...
IMAGE
วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562          วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติให้แก่ นางสาวสุพจี สุภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง  ให้เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม    รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562 ของจังหวัดอ่างทอง โดย นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ Hits 22
Read More...

ข้อมูลสถานศึกษา