นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์
ศธจ.อ่างทอง

News

Login Form

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ

ภาพกิจกรรม

IMAGE
วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562             วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ศ.จ.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ด้านพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง           Hits 6
Read More...
IMAGE
วันพุธ, 27 กุมภาพันธ์ 2562      วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน มทศ. รุ่นที่ 11 ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ มีนักเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 35
Read More...
IMAGE
วันพุธ, 26 กันยายน 2561 วันที่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๑  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จัดงานแสดงมุทิตาจิต  นายนันทภพ เคหา  รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ Hits 171
Read More...
IMAGE
วันเสาร์, 02 มิถุนายน 2561 วันนที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายนันทภพ เคหา รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ ๑/๑๕๖๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และกระบวนการและทักษะในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ผู้เข้าอบรม จำนวน 55 คน อบรมระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง       Hits 265
Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2561      วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายนันทภพ เคหา รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561 จังหวัดอ่างทอง และนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง ปี 2561 ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง แรงงานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รับผิดชอบการนำเสนอในยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนองยาง สังกัด สพป.อ่างทอง โดยมี นา ยวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการติดตามฯ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง Hits 250
Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561     วันนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองอ่างทอง ให้เจ้าหน้าที่มาตัดแต่งกิ่งไม้จากต้นไม้ใหญ่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและผู้มาติดต่องานราชการ ขอขอบคุณเทศบาลเมืองอ่างทองและเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะ Hits 149
Read More...

ข้อมูลสถานศึกษา