AF59817E 63A0 4265 AB99 8E047D237AEF

นางธนภร   เศรษฐี

รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

เมนูหลัก

Login Form

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผูุ้สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดย นางอัจฉรา ผ่องกาย ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคุณอาทร โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์

100069

 

ข้อมูลสถานศึกษา