S 4579401

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ
รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

เมนูหลัก

Login Form

    วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ รายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๔ โดยมี  นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

S 6627332

ข้อมูลสถานศึกษา