AF59817E 63A0 4265 AB99 8E047D237AEF

นางธนภร   เศรษฐี

รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

เมนูหลัก

Login Form

     วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ตามบัญชีรายชื่อ    ผู้สอบแข่งขันได้บัญชี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๖ อัตรา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่น จำนวน ๗ อัตรา พร้อมกล่าวโอวาทให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถรวมทั้งมีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  โดยรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน ๓ อัตรา และ สพม ๕ จำนวน ๑๐ อัตรา

89315

 

ข้อมูลสถานศึกษา