AF59817E 63A0 4265 AB99 8E047D237AEF

นางธนภร   เศรษฐี

รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

เมนูหลัก

Login Form

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (กิจกรรมที่ 3 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระ) ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน โดย นางอมรารัตน์ธนัน นิสะโสกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมราวิทยาภูมิ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์

                                           4

 

ข้อมูลสถานศึกษา