S 4579401

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ
รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

Login Form

     วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปฐมนิเทศผู้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 จำนวน 11 ราย โรงเรียนสังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 4 ราย และโรงเรียนสังกัด สพม.5 จำนวน 7 ราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

                                                    178862

 

ข้อมูลสถานศึกษา