นายโอภาส

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ
รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

เมนูหลัก

Login Form

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวัฒนชัย พันธุ์พร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน พิจารณาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดย นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองS 4055077

ข้อมูลสถานศึกษา