วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “ลูกหลวงพ่ออาบเกมส์” โดย นายจรัญ ใหญ่โต รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์

 

1 กฬา