AF59817E 63A0 4265 AB99 8E047D237AEF

นางธนภร   เศรษฐี

รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

เมนูหลัก

Login Form

     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับ นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ในการมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

26พย62 ประเมนตวชวด ๑๙๑๑๒๖ 0015

ข้อมูลสถานศึกษา