วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับ นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ในการมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

26พย62 ประเมนตวชวด ๑๙๑๑๒๖ 0015