วันพุธที่  4  ธันวาคม 2562  นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน   วันพ่อแห่งชาติ      5 ธันวาคม 2562 โดยเก็บกวาดเศษใบไม้ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน และทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงาน ห้องทำงาน          ให้สะอาด น่าอยู่ น่าทำงาน

P1010017