วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายปัญญา งานเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

438176