วันนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองอ่างทอง ให้เจ้าหน้าที่มาตัดแต่งกิ่งไม้จากต้นไม้ใหญ่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและผู้มาติดต่องานราชการ ขอขอบคุณเทศบาลเมืองอ่างทองและเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะ

78457

ข้อมูลสถานศึกษา