ทาน 2565

 

นายวุฒิชัย ธรรมยา

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

 

แผนปฏิบัติงานและการให้บริการ

6

7

8

789563

74

47

16

ขนาดเดม สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 2

ปชสพ

แบบสอบถามความพงพอใจ

2

3

แบบสอบถามความพงพอใจ 4

เงน

147

Login Form


Notice: Undefined offset: 1 in /home/lun1/users/atg/web/atgpeo.moe.go.th/public_html/web/templates/dd_gfx_35/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/lun1/users/atg/web/atgpeo.moe.go.th/public_html/web/templates/dd_gfx_35/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf 7823 kB2020-07-09 09:012020-07-09 09:01
Download this file (หนังสือขออนุญาตฯ.pdf)หนังสือขออนุญาตฯ.pdf 1825 kB2020-07-15 02:402020-07-15 02:40
Download this file (เอกสารแนบท้ายประกาศ 1-2.pdf)เอกสารแนบท้ายประกาศ 1-2.pdf 5823 kB2020-07-09 09:012020-07-09 09:01
Download this file (เอกสารแนบท้ายประกาศ 3.pdf)เอกสารแนบท้ายประกาศ 3.pdf 7846 kB2020-07-09 09:012020-07-09 09:01
Download this file (ใบสมัคร (ใหม่).pdf)ใบสมัคร (ใหม่).pdf 3068 kB2020-07-13 06:012020-07-13 06:01

ข้อมูลสถานศึกษา