นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์
ศธจ.อ่างทอง

Login Form

lo

ที่ตั้ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  เลขที่  ๑๑/๑   ถนนเทศบาล  ๑  ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง
          จังหวัด อ่างทอง ๑๔๐๐๐
เบอร์โทร. : ๐๓๕-๖๑๔๑๕๕-๖
fax : ๐๓๕-๖๑๔๑๕๗
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลสถานศึกษา