ทาน

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รอง

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

งบทดลอง ศธจ.อ่างทอง

สารสนเทศ ศธจ.อ่างทอง

เงน

7

หมาย

สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 1

ขาวประชาสะมพนธ

2 รองทก

5

3 ดาน

ฟงอนน

พอใจ

6

Login Form

 

ข้อมูลการติดต่อ

85071761 512708249385781 8464511226150387712 n

ที่อยู่หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  เลขที่  ๑๑/๑  ถนนเทศบาล ๑                               ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐   

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๕-๖๑๔๑๕๕-๖

มายเลขโทรสาร : ๐๓๕-๖๑๔๑๕๗

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

ข้อมูลสถานศึกษา