ทาน 2565

 

นายวุฒิชัย ธรรมยา

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

 

แผนปฏิบัติงานและการให้บริการ

6

7

8

789563

74

47

16

ขนาดเดม สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 2

ปชสพ

แบบสอบถามความพงพอใจ

2

3

แบบสอบถามความพงพอใจ 4

เงน

147

Login Form


Notice: Undefined offset: 1 in /home/lun1/users/atg/web/atgpeo.moe.go.th/public_html/web/templates/dd_gfx_35/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/lun1/users/atg/web/atgpeo.moe.go.th/public_html/web/templates/dd_gfx_35/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 

ข้อมูลการติดต่อ

85071761 512708249385781 8464511226150387712 n

ที่อยู่หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  เลขที่  ๑๑/๑  ถนนเทศบาล ๑                        ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐   

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๓๕ ๖๑๔๑ ๕๕-๖

มายเลขโทรสาร : ๐๓๕ ๖๑๔ ๑๕๗

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

MOE WebMail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

ข้อมูลสถานศึกษา