นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์
ศธจ.อ่างทอง

News

Login Form

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

ตรวจสอบผลคะแนนสอบครูผู้ช่วย ปี 2562

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ

ภาพกิจกรรม

IMAGE
วันจันทร์, 16 กันยายน 2562      วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด โดยดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ส่งผลงานและผ่านการพิจารณาคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสังกัดต่างๆดังนี้  สพป.อ่างทอง , สพม 5 , สช. , และ ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง                                                Hits 2
Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 13 กันยายน 2562       วันที่ 12 -13  กันยายน  2562 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จัดการประชุม การจัดทำ                และทบทวน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565  ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก กศจ.และอกศจ.อ่างทอง และ จาก 16 หน่วยงาน/สถานศึกษา ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง   Hits 9
Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2562 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 9/2562 โดย นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง         Hits 39
Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2562 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายวัฒนชัย พันธุ์พร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิดงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน รูปแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 และคัดเลือกสถานศึกษานำร่องดีเด่น โดย นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของสถานศึกษานำร่องดีเด่น ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ณ ห้องประชุมทรงบาดาล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล Hits 21
Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวขอบคุณและต้อนรับ นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในโอกาสเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร) ซึ่งมี นายประทีป ศรีเพชรเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดย นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร)                    Hits 35
Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562      วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปฐมนิเทศผู้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 จำนวน 11 ราย โรงเรียนสังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 4 ราย และโรงเรียนสังกัด สพม.5 จำนวน 7 ราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง                                                        Hits 30
Read More...

ข้อมูลสถานศึกษา