AF59817E 63A0 4265 AB99 8E047D237AEF

นางธนภร   เศรษฐี

รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

News

เมนูหลัก

Login Form

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

ตรวจสอบผลคะแนนสอบครูผู้ช่วย ปี 2562

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ

ภาพกิจกรรม

IMAGE
วันอังคาร, 08 กันยายน 2563      วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายลิขิต ทองนาท ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  โดย  นางธนภร เศรษฐี รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง Hits 56
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563      วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ นางธนภร เศรษฐี รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ  โดย นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี Hits 27
Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563 วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายสุรเชษ  นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย นางณิชกานต์ ชิตารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายผู้รับการอบรมเป็นครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน ๑๗๖ คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งได้พัฒนาตนเองและสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาสู่การเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพิ่มมากขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง     Hits 35
Read More...
IMAGE
วันอาทิตย์, 30 สิงหาคม 2563         วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางนพวรรณ ดนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามสอบในจังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน ๓,๗๘๖ คน จากยอดผู้สมัครที่ มีสิทธิสอบ  ๓,๙๐๕ คน และผู้ขาดสอบทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๙ คน ณ สนามสอบในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย     Hits 58
Read More...
IMAGE
วันเสาร์, 29 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู                  และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓                        ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองมอบหมาย ซึ่งได้จัดสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๙ ถึง        วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดย นางธนภร เศรษฐี รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานดำเนินการสอบแข่งขัน มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน  ๓,๗๙๒ คน จากยอดผู้สมัครที่มีสิทธิสอบ  ๓,๙๐๕ คน โดยมี นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและผู้แทนจากสพฐ.ได้มาติดตามตรวจเยี่ยม ณ สนามสอบในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย Hits 80
Read More...
IMAGE
วันเสาร์, 29 สิงหาคม 2563           นางธนภร เศรษฐี รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง นายวัฒนชัย พันธุ์พร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง นางนพวรรณ ดนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมชี้แจงกรรมการประจำสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยจัดประชุมชี้แจงกรรมการแต่ละสนามสอบ ดังนี้        วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สนามสอบโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"        วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สนามสอบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม        วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง        วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สนามสอบโรงเรียนสตรีอ่างทอง Hits 53
Read More...

ข้อมูลสถานศึกษา