ทาน

นายโอภาส ต้นทอง

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

รอง

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

งบทดลอง ศธจ.อ่างทอง

สารสนเทศ ศธจ.อ่างทอง

เงน

7

หมาย

สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 1

ขาวประชาสะมพนธ

2 รองทก

5

3 ดาน

ฟงอนน

พอใจ

6

Login Form

สามารถดูกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ได้ที่ Facebook ประชาสัมพันธ์ 

หนา facebook

>>> สามารถเข้าหน้า facebook ได้โดยคลิกที่ภาพ ด้านบน <<<

 

สามารถดูประกาศ ข่าวสาร ต่างๆ ได้ที่ Page Facebook

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

เพจ 1

>>> สามารถเข้าหน้าเพจได้โดยคลิกที่ภาพ  Page facebook ด้านบน <<<

ข้อมูลสถานศึกษา