ทาน 2565

 

นายวุฒิชัย ธรรมยา

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

35492

นางสมรัตน์  สุคนธ์สราญ

รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

 

 

 

แผนปฏิบัติงานและการให้บริการ

6

7

8

789563

74

47

16

ขนาดเดม สรปรายงานการประชมคณะกรรมการโรคตดตอจงหวดอางทอง 2

ปชสพ

แบบสอบถามความพงพอใจ

2

3

แบบสอบถามความพงพอใจ 4

เงน

147

Login Form


Notice: Undefined offset: 1 in /home/lun1/users/atg/web/atgpeo.moe.go.th/public_html/web/templates/dd_gfx_35/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/lun1/users/atg/web/atgpeo.moe.go.th/public_html/web/templates/dd_gfx_35/library/Artx/Content/Item.php on line 68

สามารถดูกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

ได้ที่ Facebook ประชาสัมพันธ์ 

หนา facebook

>>> สามารถเข้าหน้า facebook ได้โดยคลิกที่ภาพ ด้านบน <<<

 

สามารถดูประกาศ ข่าวสาร ต่างๆ ได้ที่ Page Facebook

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

เพจ 1

>>> สามารถเข้าหน้าเพจได้โดยคลิกที่ภาพ  Page facebook ด้านบน <<<

ข้อมูลสถานศึกษา